Cụm máy nén Tecumseh

Cụm máy nén Tecumseh


Hiển thị:
Sắp xếp:

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 1.5 HP kho mát - TAJ4517ZHREP

Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH của Pháp, lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia do công ty AC&am..

17.300.000 vnđ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 1.5 HP kho đông - CAJ2464ZBREP

Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH của Pháp, lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia do công ty AC&am..

12.900.000 vnđ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 1.6 HP kho mát - TAJ4519ZHREP

Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH của Pháp, lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia do công ty AC&am..

18.300.000 vnđ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 2 HP kho mát - TFH4524ZHREP

Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH của Pháp, lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia do công ty AC&am..

21.500.000 vnđ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 2 HP kho đông - TFH2480ZBREP

Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH của Pháp, lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia do công ty AC&am..

22.500.000 vnđ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 2.6 HP kho mát - TFH4531ZHREP

Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH của Pháp, lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia do công ty AC&am..

Vui lòng liên hệ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 2.75 HP kho đông - TFH2511ZBREP

Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH của Pháp, lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia do công ty AC&am..

Vui lòng liên hệ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 3.3 HP kho mát - TFH4540ZHREP

Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH của Pháp, lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia do công ty AC&am..

24.400.000 vnđ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 4 HP kho đông - TAG2516ZBREP

Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH của Pháp, lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia do công ty AC&am..

36.700.000 vnđ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 4.4 HP kho mát - TAG4553ZHREP

Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH của Pháp, lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia do công ty AC&am..

Vui lòng liên hệ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 5.5 HP kho đông - TAG2522ZBREP

Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH của Pháp, lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia do công ty AC&am..

Vui lòng liên hệ

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh 6.25 HP kho đông - TAG2525ZBREP

Cụm máy nén dàn ngưng TECUMSEH của Pháp, lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia do công ty AC&am..

Vui lòng liên hệ