Oulai - Tiêu chuẩn Châu Âu

Hiển thị:
Sắp xếp:

Quạt dài 0.9m , thổi xa 3.5m , ko điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 900 (mm)- Chiều cao thổi: 3.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 186 - 322 ..

2.200.000 vnđ

Quạt dài 0.9m , thổi xa 3.5m , có điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 900 (mm)- Chiều cao thổi: 3.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 186 - 322 ..

2.400.000 vnđ

Quạt dài 1.2m , thổi xa 3.5m , ko điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1200 (mm)- Chiều cao thổi: 3.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 218 - 419..

2.700.000 vnđ

Quạt dài 1.2m , thổi xa 3.5m , có điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1200 (mm)- Chiều cao thổi: 3.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 218 - 419..

2.800.000 vnđ

Quạt dài 1.5m , thổi xa 3.5m , ko điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1500 (mm)- Chiều cao thổi: 3.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 291 ..

3.500.000 vnđ

Quạt dài 1.5m , thổi xa 3.5m , có điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1500 (mm)- Chiều cao thổi: 3.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 291 - 536..

3.600.000 vnđ

Quạt dài 0.9m , thổi xa 4.5m , có điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 900 (mm)- Chiều cao thổi: 4.5m- Điện áp: 220 (V)- Công suất: 342 - 417..

Vui lòng liên hệ

Quạt dài 0.9m , thổi xa 4.5m , ko điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 900 (mm)- Chiều cao thổi: 4.5m- Điện áp: 220 (V)- Công suất: 342 - 417..

Vui lòng liên hệ

Quạt dài 1.2m , thổi xa 4.5m , ko điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1200 (mm)- Chiều cao thổi: 4.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 450 - 539..

Vui lòng liên hệ

Quạt dài 1.2m , thổi xa 4.5m , có điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1200 (mm)- Chiều cao thổi: 4.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 450 - 539..

Vui lòng liên hệ

Quạt dài 1.5m , thổi xa 4.5m , ko điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1500 (mm)- Chiều cao thổi: 4.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 936 - 731..

Vui lòng liên hệ