Oulai - Tiêu chuẩn Châu Âu

Hiển thị:
Sắp xếp:

Quạt dài 0.9m , thổi xa 3.5m , ko điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 900 (mm)- Chiều cao thổi: 3.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 238W- Lưu ..

2.200.000 vnđ

Quạt dài 0.9m , thổi xa 3.5m , có điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 900 (mm)- Chiều cao thổi: 3.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 238W- Lưu ..

2.400.000 vnđ

Quạt dài 1.2m , thổi xa 3.5m , ko điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1200 (mm)- Chiều cao thổi: 3.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 285W- Lưu..

2.700.000 vnđ

Quạt dài 1.2m , thổi xa 3.5m , có điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1200 (mm)- Chiều cao thổi: 3.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 238W- Lưu..

2.800.000 vnđ

Quạt dài 1.5m , thổi xa 3.5m , ko điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1500 (mm)- Chiều cao thổi: 3.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 381W- Lưu..

3.500.000 vnđ

Quạt dài 1.5m , thổi xa 3.5m , có điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1500 (mm)- Chiều cao thổi: 3.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 381W- Lưu..

3.600.000 vnđ

Quạt dài 0.9m , thổi xa 4.5m , có điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 900 (mm)- Chiều cao thổi: 4.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 366W- Lưu ..

Vui lòng liên hệ

Quạt dài 0.9m , thổi xa 4.5m , ko điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 900 (mm)- Chiều cao thổi: 4.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 366W- Lưu ..

Vui lòng liên hệ

Quạt dài 1.2m , thổi xa 4.5m , ko điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1200 (mm)- Chiều cao thổi: 4.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 476W- Lưu..

Vui lòng liên hệ

Quạt dài 1.2m , thổi xa 4.5m , có điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1200 (mm)- Chiều cao thổi: 4.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 476W- Lưu..

Vui lòng liên hệ

Quạt dài 1.5m , thổi xa 4.5m , ko điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật- Chiều dài: 1500 (mm)- Chiều cao thổi: 4.5m- Điện áp: 220(V)- Công suất: 700W- Lưu..

Vui lòng liên hệ