Tag: hưng trí

RSS Feed
Giới thiệu về Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí

admin 24/12/2015 0
Thành lập từ năm 1997, công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Hưng Trí nay là công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh Hưng Trí đã trở thành đơn vị hàng ...
Xem thêm
Thích thì làm nhiều, không thích thì làm ít, vì đó là công việc ^-^.
- Martino